جعبه بکس ۴۲ پارچه کامل ۱/۲ و ۱/۴ تاپ تول- TOPTUL مدل GAAI4201

قیمت : ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان

وضعیت موجود

محتویات جعبه:
1- بکس 1/4 کوتاه 6 پر، 5 تا 13
شامل: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
کد محصول: BAEA0805~0813
2- بکس 1/2 کوتاه 6 پر، 10 تا 24
شامل: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
کد محصول: BAEA1610~1624

3- کمک 1/4 ، 10 سانت
کد محصول: CAAA0804
4- کمک 1/2 , 12.5 سانت و 24 سانت
کد محصول: CAAA1605~1610
5- لغلغه 1/4 و 1/2
کد محصول: CAHA0840~1678
6- دسته جغجغه 1/4 و 1/2 کد محصول: CJBG0815~1627
7- تبدیل 1/2 به 3/8
کد محصول: CAGA1216
8- یکسره 8 تا 22
شامل: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm
کد محصول: AAEX0808~2222