انبر آرماتور (1)

انبر پرچ (5)

انبر سوکت شیلنگ بنزین (2)

انبر قفلی (34)

انبر کلاغی (12)

انبردست (28)

انبرهای مینی (1)

پرس کابلشو (10)

خار بازکن خار جمع کن (50)

دم باریک (31)

دم پهن (3)

ست انبرآلات (1)

سیم بُر (3)

سیم چین (17)

سیم لخت کن (12)

فیلتر بازکن (8)

کابل بر (5)

کف چین (2)

لوله بر (1)

مفتول بر (7)